Berggeit

If climbing could help,
Afgesloten Je kunt niet meer doneren
van totaal € 1.500 (24%)

Kleine koffieboeren die o.a. jouw koffie produceren worden geconfronteerd met extreme klimaatuitdagingen. Extreme droogte. Zware regenval. Plagen en ziekten. De oogst is daardoor erg onvoorspelbaar. Het resultaat: extreme armoede en een zeer onzekere toekomst. Zonder hulp zullen kleine boeren het slachtoffer blijven van het klimaat.

Deze extreme situatie vraagt om actie. Want er is een oplossing: we kunnen samen met de boeren bomen planten, CO2 opslaan en hun inkomen verhogen. Van klimaatslachtoffer naar klimaatheld. Maar... daar is geld voor nodig.

Daarom gaan we klimmen tegen klimaatarmoede. Help ons het streefbedrag te halen en lever een bijdrage voor duurzame koffie en een leefbaar loon voor de makers van onze koffie!

________

Small coffee farmers who produce your coffee face extreme climate challenges. Extreme drought. Heavy rainfall. Pests and diseases. The harvest is therefore very unpredictable. The result: extreme poverty and a very uncertain future. Without help, small farmers will continue to be climate victims.

This extreme situation calls for action. Because there is a solution: we can plant trees together with the farmers, store CO2 and increase their income. From climate victim to climate hero. But… money is needed for that.

That is why we are going to climb against climate poverty. Help us reach our target amount and make a contribution for sustainable coffee and a living wage for the makers of our coffee!

Bekijk alle
€ 10 04-11-2023 | 09:33
€ 10 02-11-2023 | 09:31
€ 25 02-11-2023 | 00:30
€ 14 01-11-2023 | 15:42
€ 24 01-11-2023 | 14:26